Hayata Dair

Etnosentrizm Nedir? Etnosentrizm Yönetim

Etnosentrizm: etnik merkezciliktir. Bir boya, aşirete veya kabileye karşı etnik kökenden ötürü bağlılığı ifade eder. Günümüzde aşırı olanı etnik milliyetçiliğe kadar gitmektedir. Bir kişinin kendi kültürünü merkeze alarak tüm diğer kültürleri değerlendirmesi ve aynı zamanda kendi kültürünü öne çıkarmasıdır. Dil, yaşantı, adet ve örf gibi temel kapsamlar üzerinden kişinin kültürünü merkeze almasıdır. Etnosentrizm davranışları uç noktaya çıktığı zaman toplumsal yaşamda siyaset, savaş, terör vb. anlamda bir çatışma çıkabilir.

Etnosentrizm Yönetim Nedir?

Etnosentrizm yönetim, genelde çok uluslu şirketlerin yönetim modelidir. Temsil edilen ülkeye özgü bakış açısı etrafında yönetim gerçekleşir. Ana ülkedeki uyruk esas alınır ve yabancı ülkedeki şubeler de buna göre yönetilir. Yabancı ülkelerde sorumlu yönetim kadroları için ana şirketin personeli tüm gereksinimleri karşılar. Yerel ülkedeki vatandaşlar da, uyrukları nedeniyle sorumluluk gerektiren görevlere tabi olmazlar.

Etnosentrizm Sonucu Nedir?

Etnosentrizm sonucu, insanların kendi kültürünü merkeze alması ile milliyetçilik baş gösterir ve bunun aşırısı olduğu zaman olumsuzluklar çıkar. Örneğin, savaş, terör ve siyasi problemler yaşanabilir. Çünkü etnik milliyetçilik, oldukça zararlı bir ben-merkezcilik türüdür. Bir kültür diğer kültürlerden üstün görüldüğü zaman, kendisini hakim kılmak için iktidar kurmak ister. Toplumsal yaşamda kültürel çatışmalar bu sayede ortaya çıkar.

Kültürel Etnosentrizm Nedir?

Kültürel etnosentrizm, bir topluluğun veya bireyin kendi kültürünü merkeze alıp diğer tüm kültürleri o bakış açısından değerlendirmesidir. Böylelikle salt bir kültürün egemenliği ile diğer topluluklar değerlendirilir. Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır ve ister istemez, hakim kültür baz alınarak ‘’biz ve öteki’’ ayrımı gerçekleştirilir. Aşırısı savaş, etnik milliyetçilik, terör ve siyasi propaganda yaratır.

Etnosentrizm Örnekleri

Etnosentrizm örneği, bir kültür merkeze alınıp diğer kültürlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan savaş, propaganda ve etnik milliyetçilik temelindedir. Etnosentrizm örnekleri dendiğinde ilk akla gelen Nazizmdir. Çünkü, Almanların üstün bir ırk olduğu öne sürülerek Yahudilerin dışlanması ve öldürülmesi, etnosentrik bakışın etnik milletçiliğe evrilmesini temsil eder. Oldukça olumsuz sonuçları olduğu bilinen kültürel merkeziyetçilik tüm toplumlar için bir arada yaşama duygusuna zarar verebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu