Hayata Dair

İnsan Beyninin Yüzde Kaçını Kullanır? Bilim İçerir…

İnsan beyninin yüzde kaçını kullanılır? Yüzyıllardır tartışma halindedir. Beyin tam olarak çözülemeyen bir organ olduğu için bu konuya net olarak bir cevap vermek zordur ancak yine de fikirler vardır.

Beynin yapısı, işlevleri, bölümleri gibi konuların yanında, beynimizin yüzde kaçını kullandığımız uzun yıllardır merak konusu olmuştur. Öyle ki bu konuyla ilgili ortaya birçok teori atılmış, bu teoriler insanlar arasında yayılmıştır. Fakat ne yazık ki bu süreç her zaman sağlıklı yürütülememiştir. Ortaya atılan bazı teoriler insanlar tarafından yanlış yorumlanmış ve bu haliyle kabul görmüştür.

“İnsan beyninin %10’unu kullanır.” ifadesini muhakkak duymuşsunuzdur. Bahsettiğimiz şey tam da budur! Bu ifade ortaya atılan teorilerin bir şekilde yanlış yorumlanmasıyla ortaya çıkan asılsız ve bilimsel geçerliliği olmayan bir ifadedir. İnsanların çoğu tarafından kabul görmüş bu fikir, birçok açıdan değerlendirilerek çürütülmüştür. Peki,  %10’unu değilse beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? Zihinsel bir rahatsızlığa sahip olmayan bütün canlılar beyninin %100’ünü kullanabilmektedir.

Normal Bir İnsan Beyninin Yüzde Kaçını Kullanılır?

Normal bir insan, beyninin %100’ünü kullanabilmektedir. Beynin farklı bölgeleri farklı konularda özelleşmiştir ve ihtiyaç halinde devreye girer. Dolayısıyla belirli bir zaman diliminde bazı bölgeler daha aktif çalışırken bazıları daha az aktif çalışabilmektedir. Bununla birlikte beyindeki her bölgenin her zaman aktif bir şekilde çalışıyor olması beynin daha iyi çalıştığı anlamına gelmemektedir.

Yapılan araştırmalara göre, beyin bir bütün olarak çalışır ve beyindeki bağlantılar birbirleriyle etkileşim halindedir. Bununla birlikte beynimizin vücut enerjimizin büyük bir kısmını kullandığı da bilimsel bir gerçektir. Bu bilgiler ışığında insanın beyninin belirli bir kısmını kullandığı yanlış bir bilgidir. Öyleyse bazı insanlar diğerlerinden nasıl daha zekidir? Dilerseniz bu sorunun cevabını birlikte inceleyelim.

Zekiler Beyninin Yüze Kaçını Kullanır?

Zeki insanlar ve normal insanlar arasındaki farkı incelerken önemli nokta şudur: Beyni kullanabilme imkânına sahip olmak ve kullanabilmek aynı şey değildir. Beyin kapasitesi ve zekâ kapasitesi birbirinden farklıdır. Beyin kapasitesi genetik ve çevresel faktörlerle oluşmuş ve sağlıklı her insanın %100’ünü kullanabildiği kapasitedir. Zekâ kapasitesi ise bahsedilen beyin kapasitesinin ne kadar ve ne şekilde kullanıldığıyla ilgilidir.

Daha iyi anlayabilmek adına bir örnek ürerinden düşünebiliriz. Kaslarımızı çalışarak geliştirmemizin mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaslarını geliştirmek için çok çalışan bir insan, gelebileceği en üst seviyeye kadar bunu başarabilir. Bu konuda çalışmayan bir insan ise normal düzeyde kaslara sahip olacaktır. Demek istediğimiz zekânızı %100’den daha fazla kullanamazsınız fakat o noktaya ulaşana kadar daha fazlasını kullanabilirsiniz.

Einstein Beyninin Yüzde Kaçını Kullanmıştır?

Einstein da diğer bütün normal insanlar gibi beyninin %100’ünü kullanmıştır. Beynin farklı bölgelerinin farklı konularda özelleşmiş olduğunu yukarıda da belirtmiştik. Önemli olan beyindeki farklı bölgelerin birbirleri ile etkileşimleri ve dağılımlarıdır.

Einstein’ı diğer insanlardan farklı yapan beyninin daha fazlasını kullanması değildir. Onu farklı yapan; diğer insanlara oranla analitik zekâsını destekleyen beyin bölgelerinin daha büyük bir yer kaplıyor olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu