Hayata Dair

Küresel Isınma ve Sonuçları

Küresel Isınma Nasıl Meydana Geldi?

Küresel ısınma çağımızın en büyük tehlikesi olarak gösterilmektedir. Genellikle iklim değişikli ile birlikte kullanılsa da kapsam olarak aynı durumu içermemektedir. İklim değişikliği, küresel ısınmanın bir sonucudur ve astronomik bir olgudur. Küresel ısınma, insanların doğaya müdahaleleri sonucunda; karbondioksit, metan ve bütan gibi sera gazlarının atmosferde sıkışması ile meydana gelmiştir. Küresel ısınmanın en büyük etkileri şu an; Grönland, Antarktika, Kuzey Kutuplardaki deniz seviyesinin yükselmesinde görülmektedir.

Küresel Isınma ve Sonuçları
Küresel Isınma ve Sonuçları

 

Küresel ısınmanın bu derece tehlikeli hale gelmesindeki en büyük gelişmiş sanayi ülkelerinindir. Bu ülkeler hem küresel ısınmanın hem de iklim değişikliklerinin en büyük sorumlularıdır. Bu durum tarih boyunca olduğu gibi yine en yoksul ülkeleri daha çok etkilemektedir. Öyle ki yaklaşık 40 senedir iklim değişiklikleri ve küresel ısınma sebebi ile en büyük sorunları; Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri yaşamaktadır. Bunun nedeni söz konusu bu ülkelerin coğrafi koşullarıdır. Dolayısıyla daha fazla varlık ve refah amacıyla çevreyi kirletenlerin; yaşam savaşı veren diğer insanların hayatını sorumsuzca ne kadar etkilediği zaman içinde daha vahim bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Küresel ısınmanın sonuçları sıralanacak olursa;

  • Buzul tabakalarının incelmesi ve erimesi,
  • Yağmur miktarındaki sağanak yağışlarının görece daha fazla olması,
  • Deniz seviyesinin yükselmesi,
  • Fırtına ve sel hasarlarının artması,
  • Tundra ot topluluklarının yok olması,
  • Buharlaşma miktarının artması,
  • Aşırı kuraklık,
  • Çölleşme…
küresel ısınma
Küresel ısınma

Küresel Isınmanın Yol Açacağı Bazı Sorunlar

Birleşmiş Milletler raporuna göre Kuzey Amerika’da sık sık yaşanacak olan kum fırtınaları tarımı olumsuz yönde etkileyecek ve Peru’da ciddi bir su sıkıntısı yaşanacak. Okyanuslardaki mercan kayalıkları yok olma derecesine gelecek ve gezegendeki canlı çeşitliliği yüzde 30 oranında yok olma tehlikesi ile karşılaşacak. Özellikle günümüze bakıldığında orman yangınlarının şiddeti, sıklığı ve etki alanının ne kadar arttığı görülmektedir. İşte bu durumun en önemli sebeplerinden biri küresel ısınma durumudur. Ayrıca orman yangınları nedeniyle canlı türlerinin soyları da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Kısacası küresel ısınmanın sonuçları, başka olumsuz sonuçlar da yaratarak kar topu etkisi gösteriyor. Özellikle gelişmiş ülkelerin bu duruma bir önlem almaması, çok daha büyük sonuçlar ile karşılaşılacağının bir göstergesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu