Hayata Dair

Paternalizm Nedir? Paternalist Lider ve Devlet Tanımı

Paternalizm, bir yönetim sistemine verilen addır. Toplumun ya da aile yönetimleri kararlarını rehber ve ideal kabul eden bir takım kişi ya da kişilerce alınıp yönetime geçmesini öngören bir yönetim sistemidir. Toplum ve ailenin içinde bir hiyerarşik yapı bulunması gerekliliğini ve hiyerarşide en üst basamakta bulunan kişinin yürütmenin başı olması ve yürütmeye sahip olması anlamına gelir.

Paternalist Liderlik Nedir?

Paternalist liderlik, bireysel bir ortamda güce disipline ve otoriteye dayanan liderlik şeklidir. Burada lider, yardımsever, ahlaklı, otoriter olmak üzere üç temel boyuta ayrılır. Liderin bu boyutların içeriğini tamimiyle kapsaması ve gereken işleri gerektiği gibi yönetmesi gerekir. Liderin çalışan üzerinde bağımsız otorite ve denetim mekanizmasının oluştuğu bu yönetim sisteminde. Lidere sorgusuz ve sualsiz itaat zorunludur.

Paternalist Muhafazakârlık Nedir?

Paternalist muhafazakârlık, babacılık felsefesinin temel yapı taşlarından biridir. Özellikle liderin ahlaklı ve ahlaki değerlere uygunluğu oldukça önemlidir. Devletin yönetiminin yardımseverlik, ahlak ve otoriteye uygun olarak yönetildiğinde muhafazakârlık gizli bir şekilde de olsa gerçekleşir. Lider, dini yönden de kendini geliştirmiş ve bunu devlet kademelerine yaymak isteyebilir. Bu durum tek yöneticinin bulunduğu devletlerde oldukça yaygındır.

Paternalist Felsefe Nedir?

Paternalist felsefe görüşü olarak Sokrates ve Platon’un siyasi fikrinin bir yansıması olan “ailenin yönetimi, devletin yönetim modelidir” prensibi üzerinde oluşmuştur. Halk arasında doğru seçimi yapma ve seçme yetkisini elinde bulunduran yetkililerin vereceği kararlar siyasi ve sosyal anlamda sistemin devamını sağlayan ve gerçekleşmesini sağlayan sistemdir.

Sokrat’ın ve Platon’un düşüncelerine göre; toplum içerisinde yönetilmeye ihtiyacı olan aciz insanların bir rehbere ihtiyacı olduğu için yöneticinin bulunması önemlidir. Ayrıca aynı şekilde aile üyelerinin bekası ve ailenin devamı için doğru karar alan bir mercii’nin varlığı çok önemlidir. Aile içerisinde ideal olan kararları alan kişi en doğru kararları verebilecek kişi olması gerekir. Babacılık felsefesi tamamiyle buna dayanır.

Paternalist Devlet Ne Demek?

Paternalist devlet, yukarıda da anlatılanlar gibi güçlü bir figürün karar vermesi ve karar verme mekanizması altında gücü elinde bulundurmasıdır. Aynı zamanda bu devlet anlayışında,  liderlik özelliklerinin kapsamını yerine getirerek bu tutuma uygun liderlik biçimini sürdürmesi önemli bir durumdur. Yetki bir gücün elinde toplanır ve o güç insanların yararına karar verir ve çalışmalar yapar. Bu devlet yönetim şeklinin en ünlü destekleyeni de 22 ve 24. ABD başkanı olan G. Cleveland’dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu